.
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

  Konsulat Generalny RP w Houston
  (zamawiający)

   

  Rodzaj zamówienia

  Lp.

  Przedmiot zamówienia publicznego

  Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

  Orientacyjna wartość zamówienia

  w USD

  Orientacyjna wartość zamówienia

  w EUR*

  Przewidywany termin wszczęcia postępowania (kwartał)

  Dostawy

  1.

  Zakup samochodu reprezentacyjnego dla Konsulatu Generalnego RP w Houston

  Tryb zamówienia
  z wolnej ręki

  55.000,00

  43.075,70

  IV kwartał

  *przeliczone na PLN z waluty planu finansowego po średnim kursie NBP PLN/USD 3,3769 z dnia przekazania planu finansowego wg tabeli nr 032/A/NBP/2018 z dnia 14 lutego 2018 r., a następnie przeliczone na EUR po średnim kursie EUR/PLN 4,3117 stanowiącym podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 28 grudnia 2017 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: